เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเมืองอ่างทอง ร่วมสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวนืั้งสิ้น 71,240 บาท เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชุน รากฐานฟื้นฟูต้นทุนทางสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29