เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ข้าร่วมกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั้ง 22 ชุมชน พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนทั้ง22 ชุมชนในเขตเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั้ง 22 ชุมชน พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29