เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 22 ชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29