เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมวันพัฒนา ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ


วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมวันพัฒนา ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบางแก้ว 2

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29