เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ประชุมการจัดงาน สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567 โดยจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย จัดสถานที่รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองอ่างทอง


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด ประชุมการจัดงาน สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567 โดยจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย จัดสถานที่รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29