เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ "สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ" รับมอบถังน้ำสำหรับอุปโภค และสิ่งของช่วยเหลือเพื่อให้ชาวบ้านที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเต


วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ "สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ" รับมอบถังน้ำสำหรับอุปโภค และสิ่งของช่วยเหลือเพื่อให้ชาวบ้านที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวิรัช - นางพรพิศ อาชวกุลเทพ และนายสมาน - นางเพียงเพ็ญ คุณกรไพบูลย์ศิริ เป็นผู้มอบ ณ อบจ.อ่างทอง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29