เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)


วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และกรรมการชุมชนทั้ง 22 ชุมชน เข้าร่วมประชุมกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29