เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ "สาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้"และโครงการ ธนาคารขยะ โดยมีนายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา SML ชุมชนบ้านรอ

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29