เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในการดำรงชีวิต ณ เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในการดำรงชีวิต ณ เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29