เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา หลักสูตร


วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ" ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP) ทั้งนี้เพื่อครูผู้สอนระดับขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองจะได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนจัดการเรียนรู้นำไปพัฒนาสมรรนะของผู้เรียนได้

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29