เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29