เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินฯ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 11


วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทองวัดขุนอินฯ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณโบสถ์ไฮเทค ชั้น 1 วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29