เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย นายรณชัย เสือวงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29