เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเช็คศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย กรวีร์ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต2


วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนาย กรวีร์ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เขต2 ลงพื้นที่ตรวจเช็คศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08