เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด 100 ตำบล


วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วยรัฐบาล (QUICK WIN) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง โดยขั้นตอนการดำเนินงานการจะต้องทำการค้นหาผู้เสพบำบัด ในประชากรอายุ ระหว่าง 12-65 ปี และให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมค้นหายาเสพติด ตามโครงการฯ

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29