เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่สุ่มตรวจตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ ตลาดสดเทศบาล 2


วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่สุ่มตรวจตลาดเทศบาลเมืองอ่างทอง ณ ตลาดสดเทศบาล 2

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29