เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายรณชัย เสือวงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง(ชั้น3)


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายรณชัย เสือวงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง(ชั้น3)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08