เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองเข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่4 /2566 ว่าด้วยเรื่องพิธีเปิด-ปิดกีฬาสันนิบาตร


วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่4 /2566 ว่าด้วยเรื่องพิธีเปิด-ปิดกีฬาสันนิบาตร "ดอกไม้งามเกมส์" โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ดวงจินดา หงส์ศิริไพบูลย์ โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08