เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณทิต รุ่นที่ 19 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33


วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ดุษฎีบัณทิต รุ่นที่ 19 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33 บัณฑิต รุ่นที่ 68 ณ เทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08