เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีลงนานบันทึกข้อตกลง(MOU)"โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด ๑๐๐ ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนานบันทึกข้อตกลง(MOU)"โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด ๑๐๐ ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล"โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08