เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีลงนานบันทึกข้อตกลง(MOU)"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส


วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนต่างๆ และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีลงนานบันทึกข้อตกลง(MOU)"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

2024-03-14
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02
2024-02-01