เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม"ต้านโรคไข้เลือดออก"เพื่อร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส


วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม"ต้านโรคไข้เลือดออก"เพื่อร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ วัดโล่ห์สุทธาวาส

2024-03-16
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-05
2024-02-02