เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองอ่างทอง(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ)


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองอ่างทอง(สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08