เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบ รถเข็น ไม้เท้าช่วยพยุง และถุงยังชีพในการดำรงชีวิต ณ ชุมชนบางแก้ว,ชุมชนกาญจนา2


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการต่าง สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบ รถเข็น ไม้เท้าช่วยพยุง และถุงยังชีพในการดำรงชีวิต ณ ชุมชนบางแก้ว,ชุมชนกาญจนา2

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08