เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๒ ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๒ ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง(ชั้น3)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08