เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบผ้่าอ้อมผู้ใหญ่ใน "โครงการสนับสนุนผ้่าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีสภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้"


วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบผ้่าอ้อมผู้ใหญ่ใน "โครงการสนับสนุนผ้่าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีสภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้" ณ เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29