เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิริยะ ฉันทดิลก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง


วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิริยะ ฉันทดิลก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย

นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08