เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)


วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08