เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบบ้านที่ซ่อมสร้างในโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ มอบให้นายทวิช จาริพิบูล ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนกาญจนา 2


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบบ้านที่ซ่อมสร้างในโครงการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2566 มอบให้นายทวิช จาริพิบูล ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนกาญจนา 2

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08