เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลอันเนื่องมา จากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ณ ชุมชนบ้านรอ


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และบุคคลากรในสังกัด ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลอันเนื่องมา จากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ณ ชุมชนบ้านรอ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08