เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และการปลูกผักในกระบะเพื่อส่งเสริมรายได้) ณ ชุมชนบางแก้ว


วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(การทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และการปลูกผักในกระบะเพื่อส่งเสริมรายได้) โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

ณ ชุมชนบางแก้ว

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29