เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมงานเทศกาลทิ้งกระจาด ขึ้นเวทีโกวแป๊ เหวี่ยงติ้ว แจกสิ่งของ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมงานเทศกาลทิ้งกระจาด ขึ้นเวทีโกวแป๊ เหวี่ยงติ้ว แจกสิ่งของ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศา ลเจ้าพ่อกวนอู

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08