เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต รถเข็นชนิดปรับได้ พร้อมเงินช่วยเหลือ


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต รถเข็นชนิดปรับได้ พร้อมเงินช่วยเหลือ ใน "กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้หรือผู้ป่วยยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง" ณ ชุมชนบ้านรอ,ชุมชนกาญจนา2,ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล,ชุมชนบางแก้ว

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08