เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง รับโล่ห์เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส จากศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์


วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรี เมืองอ่างทอง และบุคคลากรในสังกัด รับโล่ห์เกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส จากศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยท่านองคมนตรี ท่านสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางขวัญยืน แปลงแดง และนางผกามาศ อ่อนบรรจง เป็นผู้แทนมามอบโล่เกียรติคุณ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08