เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาล กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ณ.ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP)เทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08