เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ season 5 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ season 5 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง

2023-09-19
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-06