เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 ขุมชนรวมทั้งหมด 240 ครัวเรือน ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 ขุมชนรวมทั้งหมด 240 ครัวเรือน ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08