เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ สี่แยกอ่างทอง


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธีไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ สี่แยกอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08