เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเตรียมจัดกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ โดยมี นายกเตือนใจ ทรงไตร เป็นประธาน


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเตรียมจัดกีฬาสันนิบาตเทศบาลสัมพันธ์ โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29