เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย


วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และบุคลากร ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย ประจำปี 2566 ณ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลเทวราช





2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29