เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ๑ ครัวเรือน ๑ อถล. ๑ ถังขยะเปียก ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรอ


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ๑ ครัวเรือน ๑ อถล. ๑ ถังขยะเปียก เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรอ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08