เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธี ขบวนเอิญเชิญโคมไฟเนื่องในประเพณีอัญเชิญเทพเจ้ากวนอู ปี2565 ณ.ศาลเจ้ากวนอูอ่างทอง


วันอังคาร์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา19.00น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เดินทางเข้าร่วมพิธี ขบวนเอิญเชิญโคมไฟเนื่องในประเพณีอัญเชิญเทพเจ้ากวนอู ปี2565 ณ.ศาลเจ้ากวนอูอ่างทอง เนื่องด้วยนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานอุปถัมภ์และเป็นประธานอำนวยการในครั้งนี้ และในเวลา07.00น.ของวันที่5 ธันวาคม2565 นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองรับขบวนอัญเชิญเทพเจ้า เพื่อให้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลากรในสังกัดเป็นผู้สักการะบูชาและถือโอกาสเปิดงาน.

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08