เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดสวยด้วยวิถี 5 ส ณ วัดชัยมงคล


วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลัง Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดสวยด้วยวิถี 5 ส ณ วัดชัยมงคล

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08