เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2565 พร้อมทั้งมอบเงินสันนิบาตช่วยเหลือเทศบาลที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08