เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และภรรยา ได้เข้ามอบเงินให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและร่วมทำอาหารกับโรงครัวเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันอังคาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และภรรยา ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และได้ร่วมทำอาหารกับโรงครัวเทศบาลเมืองอ่างทอง เนื่องจากอุทกภัยประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ผู้รับมอบ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08