เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ


วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายโชคชัย ทองศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทอง ,นายพยัคฆ์ จำปาทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ,นางอุษากร สีดาบุตร ผอ.กองการศึกษา และนางนันทพร แสงยุนนท์ หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08