เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นางอุษากร สีดาบุตร ผอ.กองการศึกษา และนางนันทพร แสงยุนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้าย


วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นางอุษากร สีดาบุตร ผอ.กองการศึกษา และนางนันทพร แสงยุนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดช้าง ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระสังฆราช ถวายประธานสงฆ์ และในการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้ จำนวน 109 รูป ทั้งนี้ มีนักเรียนจาก รร.เทศบาล 2 วัดโลห์สุทธาวาส เข้าร่วมโครงการ 2 คน

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08