เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำและแนวป้องกันน้ำท่วมในจุดเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้น


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำทีมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำและแนวป้องกันน้ำท่วมในจุดเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับมือกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29