เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เข้า มอบเงินให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัย ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 10,000 บาท


วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้เข้า มอบเงินให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนื่องจากอุทกภัย ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 10,000 บาท โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08