เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง


วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.                            
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ และการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาการ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 "การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08